Startuje Orlikowa Ligi Mistrzów!

11.04.2017 23:35:00 | Bartomiej Wojdak

Zapraszamy dziewczęta i chłopców, w wieku 12-14 lat, ze szkół podstawowych i gimnazjów, z terenu województwa łódzkiego. Impreza odbywa się pod patronatem Marszałka Witolda Stępnia.

W rozgrywkach "Orlikowej Ligi Mistrzów" udział weźmie kilkaset dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Dla uczestników zapewnione zostaną koszulki, a dla każdej drużyny piłki. Najlepsi otrzymają medale, dyplomy i puchary. Zawody będą ubezpieczone, zapewniona będzie opieka medyczna, profesjonalna obsługa organizacyjna oraz sędziowska. Uczestnictwo w turniejach jest bezpłatne.

Rozgrywki, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, prowadzone będą w trzech fazach.
1. Pierwsza - eliminacje powiatowe (4 turnieje dla dziewcząt + 4 turnieje dla chłopców - maj),
2. Druga - półfinały międzypowiatowe (1 turniej dla dziewcząt + 1 turniej dla chłopców - czerwiec),
3. Trzecia - finał wojewódzki (1 turniej - czerwiec).
W sumie zorganizowanych zostanie 11 turniejów.

Rozgrywki odbędą się w okresie maj-czerwiec 2017 r. Turniej finałowy mieć będzie odpowiednią oprawę i będzie miał charakter festynu sportowego. Wszystkie mecze planujemy rozegrać na boiskach Orlik. W przypadku niepogody rozegrane zostaną na salach gimnastycznych sąsiadujących z boiskiem zewnętrznym.

Zgłoszenia drużyn (nie mniej niż sześć i nie więcej niż 10 osobowe) przyjmowane są do 24 kwietnia 2017 r. O przyjęciu drużyny do rozgrywek decydują pracownicy biura ŁZKosz, mając na uwadze podział geograficzny województwa i miejsca rozgrywania turniejów. Zainteresowani nauczyciele powinni wysłać zgłoszenie swojej szkoły na adres biuro@lzkosz.pl. Zgłoszenie musi zawierać:
- numer szkoły,
- nazwę miejscowości,
- rodzaj drużyny (dziewczęta lub chłopcy)
- imię i nazwisko dyrektora szkoły,
- imię i nazwisko opiekuna,
- telefon komórkowy i adres e-mail opiekuna,
- ilość dzieci (na tym etapie bez konieczności podawania ich danych).
Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę męską i jedną żeńską.

 

Nauczycieli gotowych zorganizować turniej w swojej miejscowości, prosimy o kontakt z biurem ŁZKosz (biuro@lzkosz.pl lub tel. 506 590 025). Warunkiem koniecznym jest sąsiadowanie szkoły z boiskiem Orlik na którym można rozegrać mecze koszykówki oraz posiadanie sali gimnastycznej z koszami, do której zostaną przeniesione rozgrywki w razie niepogody (sala powinna mieć wymiary nie mniejsze niż 24m x13m). Przewidujemy wynagrodzenie dla osób organizujących turnieje.

 

Program jest realizowany przez ŁZKosz ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na realizację zadania publicznego - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" pod nazwą "Orlikowa Liga Mistrzów w piłce koszykowej".

in4matica.pl