Staże trenerskie przy kadrach młodzieżowych

31.03.2017 08:18:00 | Dariusz Kiedrzyński

Do 16 kwietnia 2017 r. trenerzy mogą zgłaszać swój akces. Warto spróbować!

Wydział Szkolenia Departamentu Sportu Polskiego Związku Koszykówki informuje o możliwości odbycia stażów trenerskich przy młodzieżowych kadrach narodowych: U20K (trener Krzysztof Szewczyk), U18K (trener Roman Skrzecz), U16K (trener Mariusz Świerk), U15K (trener Lubow Szwecowa-Knap), U14K (trener Adam Kubaszczyk), U20M (trener Tomasz Niedbalski), U18M (trener Marcin Kloziński), U16M (trener Michał Mróz), U15M (trener Roman Prawica) i U14M (trener Dawid Mazur) podczas zgrupowań szkoleniowych w poniżej podanych terminach. Koszt udziału w takim stażu wynosi ok. 35% kosztów pobytu (dojazd na własny koszt).

STAŻE 2017 /TERMINY/

1) U20K – COS Zakopane, 30.05.-07.06.2017 (8 dób), koszt uczestnika 405,00zł (8 x 145,00 x 35%)

2) U18K – COS Szczyrk, 20-28.06.2017 (8 dób), koszt uczestnika 390,00 zł (8 x 140,00 x 35%)

3) U16K – COS Giżycko,  21-28.06.2017 (7 dób), koszt uczestnika 345,00 zł (7 x 140,00 x 35%)

4) U15K – Gorlice, 27.06.-04.07.2017 (7 dób), koszt uczestnika 320,00 zł (7 x 130,00 x 35%)

5) U14K – Gorlice, 28.07. – 07.08.2017 (10 dób), koszt uczestnika 455,00 zł (10 x 130,00 x 35%)

6) U20M – COS Zakopane, 04 - 13.06.2017 (9 dób), koszt uczestnika 460,00 zł (9 x 145,00 x 35%)

7) U18M – COS Władysławowo, 22 - 30.06.2017 (8 dób), koszt uczestnika 390,00 zł (8 x 140,00 x 35%)

8) U16M – Kielce, 28.06. - 06.07.2017 (8 dób), koszt uczestnika 310,00 zł (8 x 110,00 x 35%)

9) U15M – COS Władysławowo, 02 – 11.07.2017 (9 dób), koszt uczestnika 440,00 zł (9 x 140,00 x 35%)

10) U14M – COS Giżycko, 03 -12.07.2017 (9 dób), koszt uczestnika 440,00 zł (9 x 140,00 x 35%)

Przewidziane są 2 miejsca dla stażystów na każdym zgrupowaniu.

Zgłoszenia w formie e-maila proszę przysyłać na adres:

1)      Staże przy KN żeńskich ( r.skrzecz@pzkosz.pl ) w terminie do 16.04.2017

2)      Staże przy KN męskich ( r.pietruszak@pzkosz.pl ) w terminie do 16.04.2017

Zgłoszenie kandydata (kandydatki) do udziału w /w stażach powinno zawierać dane kandydata (imię i nazwisko, rok urodzenia, telefon, e-mail), aktualne miejsce pracy (klub, szkoła), krótki opis osiągnięć w dotychczasowej pracy szkoleniowej oraz wskazanie, na które zgrupowanie dany kandydat chciałby zostać zakwalifikowany.

Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w stażu zostanie wysłane e-mailem zwrotnym do zainteresowanych osób najpóźniej do dnia 20.04.2017.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

koszykówka mężczyzn – Ryszard Pietruszak, tel. 885 881 013,

koszykówka kobiet – Roman Skrzecz, tel. 885 881 007.

in4matica.pl