Podsumowanie sezonu

20.06.2017 21:45:00 | Sekretarz Biura

Zarząd ŁZKosz podsumował miniony sezon na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, na którym spotkali się przedstawiciele klubów zrzeszonych w łódzkim związku.


fot. materiały własne

Działając na podstawie przepisów § 26 Statutu ŁZKosz, Zarząd Łódzkiego Związku Koszykówki, wobec brzmienia  § 20 Statutu oraz art. 9 ust. 4 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, podjął uchwałę o zwołaniu w trybie zwyczajnym Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów ŁZKosz. Zebranie odbyło się we wtorek 20 czerwca 2017 r. w Hotelu Focus w Łodzi przy ul. Łąkowej 23.

W trakcie zebrania Prezes Bartłomiej Wojdak omówił miniony sezon na przygotowanej prezentacji. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Konrad Lasocki przedstawił sprawozdanie swojej komisji. Obydwa dokumenty zostały przyjęte przez zebranych. Nie było żadnych wniosków.

Kolejne zebranie sprawozdawcze zaplanowane jest w czerwcu przyszłego roku.

in4matica.pl