Nowy RWS i Regulaminy Cykli PZKosz

02.07.2017 00:00:00 | Piotr Cyniak

Dostępne są już regulaminy zatwierdzone przez PZKosz na sezon 2017/18. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Od 1 lipca 2017 wchodzi w życie nowy Regulamin Współzawodnictwa Sportowego (RWS)

Jest sporo zmian w procedurach związanych z wnioskami o wydawanie licecnji okresowych, licencji trenerskich, listów czystości czy z kwestią sądu polubownego.

Aktualy RWS można znaleźć w zakładce "dokumenty"  "regulaminy", lub pobrać TUTAJ

Załączniki do RWS mona znaleźć w zakładce "dokumenty"  "druki", lub pobrać TUTAJ

 

Od 1 lipca 2017 wchodzą w życie również aktualne Regulaminy Cykli PZKosz:

REGULAMIN CYKLU 1LK    TUTAJ

REGULAMIN CYKLU 1LM    TUTAJ

REGULAMIN CYKLU 2LM    TUTAJ

REGULAMIN CYKLU 3LM, 2LK    TUTAJ

REGULAMIN CYKLU BLK    TUTAJ

REGULAMIN CYKLU MMP    TUTAJ

REGULAMIN CYKLU PPK    TUTAJ

REGULAMIN CYKLU PPM    TUTAJ

REGULAMIN CYKLU PPZKosz  TUTAJ

REGULAMIN OPŁAT PZKosz    TUTAJ

Załączniki do Regulaminów Cykli mona znaleźć w zakładce "dokumnety"  "druki", lub pobrać TUTAJ

 

 

in4matica.pl