Ruszyły zgłoszenia do sezonu 2017/18

25.07.2017 23:16:00 | Piotr Cyniak

W systemie ISOR można już dokonywać zgłoszeń drużyn oraz pobierać dane niezbędne do zgłaszania zawodników.


fot. interenet

Ważne terminy zgłoszeń

16 sierpień 2017 - Definitywne uregulowanie zaległości finansowych wobec ŁZKosz. Kluby które tego nie zrobią, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek w sezonie 2017/18 i kolejnymi

8 wrzesień 2017 - Termin przesłania pakietu dokumentów: 
- Karty Zgłoszenia Klubu (Druk ŁZKosz nr 1)
- zgłoszenie nazwy drużyny w rozgrywkach seniorskich i młodzieżowych (Druk ŁZKosz nr 2a lub Druk ŁZKosz nr 2b)

- arkusza weryfikacji obiektu sportowego we wszystkich cyklach rozgrywkowych (Druk ŁZKosz nr 3)

Zgłoszenie ilości drużyny do rozgrywek seniorskich i młodzieżowych po przez ISOR

13 września 2017 - Termin przesłania zbiorowego wniosku o wydanie licencji okresowych dla zawodników i trenerów w cyklu U18M, U18K, U16M i U16K (Druk ŁZKosz nr 13)

20 września 2017 - Termin przesłania zbiorowego wniosku o wydanie licencji okresowych dla zawodników i trenerów w cyklu U20M, U22K, U14M, U14K U13M i U13K (Druk ŁZKosz nr 13

27 września 2017 - Termin przesłania zbiorowego wniosku o wydanie licencji okresowych dla zawodników i trenerów w cyklu 3LM (Druk ŁZKosz nr 13

Szczegółowy Harmonogram Zgłoszeń ŁZKosz można pobrać TUTAJ

 

Pierwszy raz wystartuje nowa liga Młodzika/ Młodziczekk Młodszych tj. U13M i U13K

Osobna liga młodzika/ młodziczek młodszych nie jest rozgrywkami mistrzowskimi, więc drużyny nie będą mogły awansować do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski (bowiem w tej kategori nie są one rozgrywane). Za to będą rywalizować o tytuł Mistrza Województwa Łódzkiegko w kategorii U13.

Wszystkie koszty zgłoszenia drużyny i dalszych opłat będą równe U14. 

UWAGA: warunkiem aby wystartowały rozgrywki U13 jest udział w U14 co najmniej 8-miu zespołów. Warunek ten jest podyktowany zapisem o przyznawaniu punktacji dla województwa na podstawie ilości drużyn biorących udział w U14! 

Biorąc pod uwagę liczbę zespołów w U14M i U14K w grupach B, oraz w U12M i U12K z ubiegłego sezonu, jest bardzo prawdopodobne, że ligi U13M i U13K wystartują. Jeśłi by do tego nioe doszło, drużyny zostaną dołączone do grupy B w U14 (o ile wyrażą wolę).

 

Znacząco został zmieniony sposób wnioskowania o licencje okresowe zawodników

 • Dla ułatwienia zgłaszania zawodników i ograniczenia liczby przesyłanych dokumentów, licencje okresowe przed startem rozgrywek będą wydawane na podstawie Zbiorowego Wniosku o Wydanie Licencji Zawodników (druk ŁZKosz nr 13). Dla wszystkich zawodników, należy przesłać tylko wniosek zbiorowy. Wniosek może być wypełniony dla wszystkich zawodników z klubu lub osobno dla każdej z drużyn. 
 • Zniesiony został obowiązek przesyłania zaświadczenia lekarskiego i dowodu poświadczającego obywatelstwo polskie. Niemniej jednak, Wydział Rozgrywek ma prawo zażądać takiego dowodu w przypadku wątpliwości.
 • Dla zawodników transferowanych wewnątrz województwa, nie trzeba ponownie przesyłać Listu Czystości, o ile był asygnowany przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz, ale obowiązkowo należy przesłać Wniosek o Zmianę barw Klubowych (druk ŁZKosz nr 11). Dla transferów spoza województwa łódzkiego, List Czystości należy przesłać razem z wnioskiem zbiorowym. Należy dołączyć potwierdzenie dowodu opłaty transferowej.
 • UWAGA, dla transferów między województwami nadal obowiązuje "promesa PZKosz". W tym celu należy napisać na adres rozgrywki@pzkosz.pl prośbę o wydanie takiej promesy. Został utrzymany zapis o maksymalnej liczbie 3 transferów/ wypożyczeń w jednym klubie w kategorii U18, U16 oraz U14. Należy dołączyć potwierdzenie dowodu opłaty transferowej.
 • Dla zawodników wypożyczanych wewnątrz województwa, nie trzeba ponownie przesyłać Umowy Wypożyczenia, o ile była asygnowana przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz. Dla wypożyczenia spoza województwa łódzkiego, Umowę Wypożyczenia należy przesłać razem z wnioskiem zbiorowym.
 • Dla zawodników w ramach Umowy Szkoleniowej, nie trzeba ponownie jej przesyłać z wnioskiem zbiorowym, o ile była asygnowana przez Wydział Rozgrywek ŁZKosz.
 • Dla zawodników z zagranicy, należy przejść etap weryfikacji i transferu przez PZKosz. 
 • Dla zawodników nowych, nie będących w Internetowym Systemie Obsługi Rozgrywek (ISOR), ale posiadających licencję stałą PZKosz nadaną w innym województwie, należy  dołączyć Wniosek o Wydanie Licencji Okresowej Zawodnika (druk nr 5 ŁZKosz), który można wydrukować z danymi bezpośrednio z Internetowym Systemu Obsługi Rozgrywek (ISOR).
W trakcie trwania sezonu, można dogłosić dowolną ilość zadowników, za pomocą Zbiorowego Wniosku o Wydanie Licencji Zawodników (druk ŁZKosz nr 13) lub składając pojedynczy Wniosek o Wydanie Licencji Okresowej Zawodnika (druk nr 5 ŁZKosz), na takich samych zasadach jak wyżej. 
 
"Okienko transferowe", dla zawodników zgłaszanych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski, zamyka się 15 stycznia 2018. Po tym terminie, będzie można zgłosić tylko zwodników własnych.
 
Termin wypożyczenia mija 31 października 2017

Zmiany przepisów na nowy sezon,  w tym te dotyczące zgłoszeń zostały opisane w poprzednim artykule - TUTAJ

 

Brak zapisu o "rocznikach podstawowych"

 

 • Ponieważ w Regulaminie Cyklu MMP PZKosz, zniesiono zapis o wymaganej ilości zawodników z rocznika podstawowego, w ŁZKosz również nie ma ograniczeń co do ilości zawodników. 

 

W nadchodzącym sezonie, następujące roczniki mogą występować w poszczególnych ligach:

 

 • w cyklu U20M urodzeni w 1998 i młodsi bez ograniczeń
 • w cyklu U22K urodzeni w 1996 i młodsi bez ograniczeń
 • w cyklu U18 urodzeni w 2000 i młodsi bez ograniczeń
 • w cyklu U16 urodzeni w 2002 i młodsi bez ograniczeń 
 • w cyklu U14 urodzeni w 2004 i młodsi bez ograniczeń

 

Zapisy w Regulaminie Zawodów ŁZKosz o minimalnej ilości zawodników zgłoszonych do drużyny i karach za ich brak podczas meczu, nadal obowiązują:

 

 • U16, U18 i U20/U22 minimum 8-miu zawodników
 • U14, U12, U11 minimum 10-ciu zawodników


 

 

 

in4matica.pl