Czy podpisywać kontrakt?

21.09.2017 20:35:00 | Piotr Cyniak

Uwaga, aby grać w koszykówkę w rozgrywkach ŁZKosz nie ma konieczności podpisywania kontraktu z klubem przez zawodnika/ zawodniczkę. To nie jest konieczne!

W odpowiedzi na liczne pytania ze strony rodziców informujemy, że aby grać w rozgrywkach Łódzkiego Związku Koszykówki i otrzymać licencję zawodniczą uprawniajacą do gry, wystarczy że klub w imieniu zawodnika/ zawodniczki złoży podpisany przez niego i jego rodziców wniosek o nadanie licencji okresowej - druk ŁZKosz nr 5

Klub nie powinien uzależniać gry w rozgrywkach ŁZKosz od podpisania kontraktu z zawodnikiem/ zawodniczką, tym bardziej niepełnoletnim!

Podpisany kontrakt jest umową cywilno prawną, której nie przestrzeganie może spowodować dużo problemów w przyszłości. Tym bardziej, że często podpisywane są na kilka lat do przodu i zawierają różne zapisy o zobowiązaniach obu stron. Uwaga! kontrakty, które nie zawierają zapisów o możliwości rozwiązania umowy, w przypadku rezygnacji z reprezentowania barw swojego klubu przez zawodnika/ zawodniczkę, mogą być rozwiązane na drodze ugody lub na drodze sądowej. W przypadku braku porozumienia, zainteresowani mogą liczyć się nawet z zakończeniem kariery zawodniczej.

Dlatego Wydział Rozgrywek chciałby przestrzec, przed pochopnym podpisywaniem kontraktów, szczególnie tych które obligują zawodnika/zawodniczkę do reprezentowania barw klubu przez wiele, wiele lat.

W przypadku wątpliowści prosimy skontakować się z Wydziałem Rozgrywek ŁZKosz (rozgrywki@lzkosz.pl). Tu otrzymają Państwo niezbędne informacje. Istnieje również możliwośc przesyłania projektów kontraktów do ich zaopiniowania.

 

Definicja: kontrakt – to każda umowa, z której jednoznacznie wynika, że zawodnik lub trener zobowiązuje się do reprezentowania klubu we współzawodnictwie sportowym w koszykówce, zawierająca zapis o konieczności rozstrzygania sporów przezsąd polubowny Basketball Arbitral Tribunal albo Koszykarski Trybunał Arbitrażowy przy PZKosz.

in4matica.pl