Uwaga! Kolejne walkowery

27.11.2017 22:28:00 | Wydział Rozgrywek

Wydział Rozgrywek informuje, że w ostatnim czasie kilka meczów, musiało zostać zweryfikowanych jako walkower z powodu niedotrzymania spraw regulaminowych.

Chcąc by wyniki meczów ustalane były wyłącznie w drodze rywalizacji sportowej, a nie z powodu niedotrzymania braków formalnych, Wydział Rozgrywek pragnie przypomnieć kilka reguł.

Zgodnie z regulaminem ŁZKosz, każdy zawodnik dopuszczony do meczu musi posiadać:
- aktualną licencję okresową wydaną przez Wydział Rozgrywek (wraz z hologramem),
- oryginał badań lekarskich podpisanych przez uprawnionego lekarza,
- być zgłoszonym do drużyny.
Nie ma więc możliwości dopuszczenia do gry zawodnika, który np. posiada kserokopię licencji lub badań lekarskich oraz przedstawia badania lekarskie podpisane przez innego lekarza niż sportowy.

Uwaga! Zgłoszenia zawodnika do danej drużyny dokonuje klub, który powinien wybrać go w systemie ISOR i dopełnić formalności by został on zatwierdzony przez Wydział Rozgrywek.

Przypominamy również, że obowiązkiem każdego trenera jest wydrukowanie przed każdym meczem listy zawodników (do ściągnięcia TUTAJ), którzy są uprawnieni do gry w najbliższym meczu. Trenerzy często nie do końca stosują się do tego zapisu i tworzą taką listę na ostatnią chwilę przed meczem. Przypominamy, że skład napisany na tablicy trenerskiej ręcznie lub na małej karteczce nie jest oficjalnym dokumentem na podstawie, którego sekretarz wpisuje zawodników do protokołu. Właśnie przez takie przypadki pojawiają się błędy w nazwiskach, numerach licencji lub wpisanie złego zawodnika. Trener, który zna swoich podopiecznych nie ma problemu z rozszyfrowaniem imienia lub nazwiska, ale nie zawsze może znać ich sekretarz zawodów. Lista ze składem zawodników jest oficjalnym dokumentem i prosimy trenerów, aby tego przestrzegali.

W ostatnich kolejkach orzeczono walkowery w meczach kategorii U13M, U16K i U18M.

Prosimy o dopilnowanie powyższych zasad, by Wydział Rozgrywek nie musiał orzekać kolejnych walkowerów i nakładać kar finansowych.

in4matica.pl