Ostatnia chwila by sięgnąć po pieniądze

18.01.2018 00:00:00 | Bartomiej Wojdak

Kończy się nabór wniosków do Programu "Sport Wszystkich Dzieci" ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki.


fot. msport.gov.pl

Na realizację Programu w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości aż 55.000.000 zł! Jak wyczytać można na stronie Ministerstwa, program "Sport Wszystkich Dzieci" to nowy model zarządzania projektami sportu powszechnego jako podstawy wszystkich działań systemowych kierowanych do dzieci i młodzieży. W 2017 r. liczba beneficjentów Programu "Sport Wszystkich Dzieci" wyniosła ok. 680 tys.

 

Głównymi celami Programu są:
- Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
- Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
- Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:
- Projekt „Lokalny Animator Sportu”
- Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
- Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”, mogą ubiegać się podmioty, osoby prawne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, czyli kluby i inne stowarzyszenia sportowe. Pieniądze przeznaczone są np. na organizacje turniejów, w których udział biorą zespoły dzieci i młodzieży z conajmniej dwóch województw.

Terminy składania wniosków w ramach programu „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” mija w poniedziałek 22 stycznia 2018 r.


Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki do ściągnięcia TUTAJ

in4matica.pl