Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

23.04.2019

Trenerzy

Odsłon: 1282

Bartłomiej Wojdak

Niedługo w Łodzi kursy trenerskie na licencje B i C

Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi, rozpoczyna nabór na kurs dla kandydatów na trenerów koszykówki. Absolwenci kursu mogą otrzymać licencję: B i C. Kurs organizowany jest na podstawie licencji nadanej przez Polski Związek Koszykówki, realizowany we współpracy z Łódzkim Związkiem Koszykówki.

Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach w rozgrywkach prowadzonych przez PZKosz oraz WZKosze.

Licencja kat B uprawniać będzie do prowadzenia w roli pierwszego trenera lub asystenta trenera w rozgrywkach:
- 1 Ligi Kobiet,
- 1 Ligi Mężczyzn,
- 2 Ligi Mężczyzn,
- pracy w ramach pozostałych uprawnień przypisanych licencją C,
oraz w Ekstraklasie Mężczyzn i Kobiet (jeśli w klubie jest już co najmniej jeden trener z licencją A)

Licencja kat C uprawniać będzie do prowadzenia w roli pierwszego trenera, w rozgrywkach:
- 1 Ligi Kobiet,
- 2 Ligi Mężczyzn,
- rozgrywkach młodzieżowych.

Po zdanym egzaminie końcowym kursanci otrzymają CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU LICENCJA B lub C wydany przez SMS na podstawie, którego zostanie wydana legitymacja trenera licencji B lub C przez Polski Związek Koszykówki.

Wymagania dla uczestników kursu:
- minimum 18 lat,
- co najmniej średnie wykształcenie (kopia świadectwa maturalnego/ ukończenia szkoły średniej),
- dobra ogólna sprawność fizyczna i posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu techniki koszykówki,
- zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy lub lekarz sportowy z informacją o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie na trenera koszykówki),
- zaświadczenie o niekaralności,
- licencja C w przypadku starania się o licencję B,.
Osoby, które ukończyły AWF mają możliwość uczestniczenia tylko w części specjalistycznej kursu z zaliczeniem cz. ogólnej na podstawie suplementu do dyplomu.

Czas trwania kursu:
- część ogólna: 40 godz.,
- część specjalistyczna: 160 godzin na licencje kat. B i 120 godz. na licencje kat. C,
- staż: 40 godzin na licencje kat. B i 30 godz. na licencje kat. C,

Ilość zajęć:
- licencja C - 3-4 zjazdy,
- licencja B - 4-5 zjazdów.
Zjazdy odbywać się będą w cyklach piątek - niedziela.
Pierwszy zjazd planowany jest na piątek 24 maja br. W jego trakcie ustalone zostaną terminy kolejnych zjazdów, tak by pasowały one większości uczestnikom!

Forma zaliczenia:
- zaliczenie z części ogólnej + egzamin z części specjalistycznej (teoria  i praktyka dyscypliny sportowej),
- uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Nabór na uczestników kursu trwa do 20 maja br. W momencie zgłoszenia należy przesłać e-mailem jedynie wypełniony formularz oraz potwierdzenie przelania na konto odpowiedniej kwoty. Na pierwszy zjazd należy zabrać ze sobą resztę dokumentów w wersji papierowej. Natomiast zaświadczenie o niekaralności należy dostarczyć do Polskiego Związku Koszykówki już po ukończeniu kursu, przed wydaniem stosownej licencji.

Start kursu zaplanowany jest na 28 maja br. Zjazdy odbywać się będą na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi przy ul. Milionowej 12.

Opłaty należy wpłacić na rachunek bankowy: 53 1560 0013 2026 0001 0748 0001. W tytule przelewu należy wpisać: Kurs trenerski 2019 - Licencja B (lub C) oraz imię i nazwisko kursanta. Jest możliwość rozłożenia płatności na dwie raty.
Koszt poszczególnych poziomów kursu to:
-na licencję B 3 200 zł,
-na licencję C 2 200 zł.
W cenę kursu nie są wliczone wyżywienie i nocleg oraz wydanie legitymacji przez PZKosz.
 

Podanie do wzięcia udziału w kursie TUTAJ

Więcej szczegółowych informacji na oficjalnej stronie dotyczącej systemów szkolenia i doszkalania trenerów TUTAJ

Więcej szczegółów:
- biuro@lzkosz.pl
- tel. 531 06 05 04

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Novotel Platin Studio

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski PZkosz