Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

27.09.2019

Rozgrywki

Odsłon: 903

Bartłomiej Wojdak

Delegacje sędziowskie dla osób poniżej 26 roku

Delegacje sędziowskie nie kwalifikują się w przepis pozwalający na zwolnienie podatkowe osób do 26 roku życia.

Zwolnieniu podlegają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Delegacje sędziowskie natomiast są kwalifikowane jako przychód z Art. 13. 2) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Stanowisko powyższe potwierdza Krajowa Infolinia Podatkowa.

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Novotel Platin Studio

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski PZkosz