Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

30.11.2020

Rozgrywki

Odsłon: 1827

Piotr Ciesielski

Oświadczenia COVID i zalecenia w stanie epidemii

Wydział Rozgrywek ŁZKosz publikuje zalecenia, dotyczące organizacji meczów ŁZKosz, w stanie epidemii.

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, każdy zawodnik, trener oraz sędzia, biorący udział w rozgrywkach ŁZKosz, zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia (w przypadku graczy niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny) o stanie zdrowia.

W przypadku zawodników, oświadczenie musi zostać dołączone w systemie ESOR do e-zgłoszenia. W tym celu utworzona została w systemie dodatkowa rubryka, gdzie można załadować plik z wypełnionym dokumentem. Brak oświadczenia spowoduje odmowę wydania licencji okresowej na sezon 2020/21. W przypadku zmiany stanu faktycznego w trakcie sezonu, zawodnik (rodzic) zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym organizatora rozgrywek.

Druk oświadczenia COVID - TUTAJ

Uwaga! Wydział Rozgrywek wydał także podstawowe zalecenia, związane z organizacją meczów. Można zapoznać się z nimi - TUTAJ

Zarząd ŁZKosz na swoim ostatnim posiedzeniu podjął decyzję, iż w przypadku zarażenia się chorobą zakaźną układu oddechowego, wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i/lub kwarantanną części drużyny, uniemożliwiających skompletowanie składu, zgodnie z Regulaminem Zawodów ŁZKosz, mecze będą przekładane z urzędu przez Wydział Rozgrywek i za takie przełożenia nie będą pobierane żadne opłaty. Dowodem zakażenia lub kwarantanny będą odpowiednie dokumenty od terenowych delegatur Głównego Inspektora Sanitarnego.

Organizator meczu proszony jest także o poinformowanie, co najmniej 24 godzny przed meczem, drużyny gości oraz sędziów o zasadach sanitarnych, panujących w danym obiekcie, zwłaszcza w zakresie dostępu do szatni, natrysków itd. Decyzje, dotyczące możliwości udziału w meczach publiczności (w tym rodzicom), pozostawione będą klubom tj. organizatorom poszczególnych meczów.

 

Uwaga! Zabrania się w komunikacji zewnętrznej, podawanie z imienia i nazwiska zawodniczek lub zawodników, trenerów, sędziów itp., którzy zarazili się chorobą zakaźną układu oddechowego, wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i/lub poddanym kwarantannie. Jedyną osobą, uprawnioną do otrzymania takich szczegółowych informacji, jest Przewodniczący Wydziału Rozgrywek ŁZKosz! Proszę więc nie wysyłać informacji o zakażeniu lub kwarantannie do biura ŁZKosz, członków Zarządu ŁZKosz, czy też do drużyn przeciwnych itp. 

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Platin Studio SandBus Manufaktura MAKiS Vera Sport

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi PZkosz