Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

30.03.2021

Rozgrywki

Odsłon: 464

Piotr Ciesielski

Zgłoszenia do Młodzieżowych Mistrzostw Województwa Łódzkiego 3x3!

 Wydział Rozgrywek Łódzkiego Związku Koszykówki rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do Młodzieżowych Mistrzostw Województwa Łódzkiego w koszykówce 3x3, które są eliminacjami do rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski 3x3.

 1. Cykle rozgrywkowe

Mistrzostwa Polski, a co za tym idzie, także Mistrzostwa Województwa Łódzkiego, rozgrywane będą w sezonie 2020/2021 w 3 kategoriach wiekowych męskich i żeńskich:


- U23K i U23M (zawodnicy urodzeni w latach: 1998-2005)
- U17K i U17M (zawodnicy urodzeni w latach: 2004-2006)
- U15K i U15M (zawodnicy urodzeni w latach: 2006-2008)

Rozgrywki w cyklach U23 i U17 zaliczane są do punktacji Systemu Sportu Młodzieżowego, natomiast kategoria U15 ma w tym roku status obserwowanej, aby zostać dołączoną do punktacji w kolejnym sezonie.

2. Termin

Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w koszykówce 3x3 odbędą się w dniach 22-23 maja w Łodzi. Każda kategoria rozgrywać będzie 1-dniowy turniej.

ŁZKosz zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w danej kategorii wiekowej, jeśli w wyniku obecnego zawieszenia rozgrywek młodzieżowych 5x5, PZKosz dokona zmiany terminarza rozgrywek centralnych i konieczne będzie przeniesienie którejś z kategorii na inny dzień, aby zawody MWŁ 3x3 nie pokrywały się z rozgrywkami centralnymi, w których będą uczestniczyły drużyny z naszego województwa.

3. System rozgrywek i awans do Mistrzostw Polski

Rozgrywki prowadzone będą w każdej kategorii w formule 1-dniowego turnieju z wykorzystaniem systemu FIBA 3x3. Dokładny system rozgrywek zostanie opublikowany po zakończeniu zgłoszeń, gdy znana będzie liczba drużyn, biorących udział w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego.

Awans do rozgrywek centralnych Mistrzostw Polski uzyskają:
- po 2 najlepsze drużyny żeńskie w każdej kategorii wiekowej
- po 4 najlepsze drużyny męskie w każdej kategorii wiekowej

4. Udział drużyn

W Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w koszykówce 3x3 mogą wziąć udział drużyny, zgłoszone przez kluby, będące członkami ŁZKosz. Każdy klub może zgłosić dowolną liczbę drużyn do każdej z kategorii wiekowych.

Minimalna liczba drużyn, która musi wziąć udział w imprezie, aby mogły być one rozegrane jako Mistrzostwa Województwa Łódzkiego, to 8 w kategoriach męskich oraz 4 w kategoriach żeńskich. W innym przypadku konieczne będzie połączenie zawodów w ramach strefy BYDGOSZCZ.

5. Udział zawodników

Każda drużyna może składać się z maksymalnie 6 zawodników w całym cyklu Mistrzostw Polski (eliminacje wojewódzkie, półfinał i finał). Z tej szóstki graczy, do danego etapu (czyli do Mistrzostw Województwa Łódzkiego) przystępuje 4 zawodników.

Drużyna może składać się z zawodników:
- którzy w sezonie 2020/2021 mieli licencje okresowe do rozgrywek 5x5 w barwach danego klubu (automatycznie zostaną im nadane licencje okresowe 3x3)
- którzy w sezonie 2020/2021 nie posiadali licencji okresowej w żadnym klubie (załącznik nr 5a i 5, a jeśli gracz nie posiada licencji stałej PZKosz, także załącznik nr 4)
- którzy w sezonie 2020/2021 występowali w rozgrywkach 5x5 w barwach innego klubu (załącznik nr 5a - konieczna w tym przypadku jest pisemna zgoda tego klubu)

W imprezie mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, posiadający obywatelstwo polskie.

Zawodnik przypisany jest do danego klubu od początku do końca rozgrywek 3x3 w sezonie 2020/2021. Zawodnik występujący w zespole, który awansował do turnieju półfinałowego, nie ma prawa zgłoszenia do innego zespołu w kolejnych turniejach.

6. Opłaty

Opłata za udział drużyny w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w koszykówce 3x3 wynosi:
- 100zł - za pierwszą drużynę danego klubu w danej kategorii rozgrywkowej
- 50zł - za drugą i każdą kolejną drużynę danego klubu w danej kategorii rozgrywkowej

UWAGA: Wycofanie się drużyny z rozgrywek bez ponoszenia kosztów możliwe jest wyłącznie do dnia 4 maja do godziny 20:00. Po zakończeniu zapisów, wycofanie drużyny będzie skutkowało koniecznością uiszczenia wpisowego tak, jakby drużyna wzięła udział w rozgrywkach. Faktury zostaną wystawione klubom, zgodnie z liczbą zgłoszonych drużyn, po zakończeniu zapisów do rozgrywek.

7. Zgłoszenia

Zgłoszenia drużyn przyjmujemy drogą mailową pod adresem Wydziału Rozgrywek ŁZKosz ( rozgrywki@lzkosz.pl ) do dnia 4 maja do godziny 20:00. W celu zgłoszenia drużyny, należy przesłać w w/w terminie wypełniony załącznik PZKosz nr 17b - "zgłoszenie drużyny 3x3" - DO POBRANIA TUTAJ. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i jego prawidłowości, jest potwierdzenie mailowe ze strony WR ŁZKosz.

Pozostałe dokumenty, takie jak np.: wniosek o licencję zawodnika, zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych, czy też zgoda macierzystego klubu 5x5, mogą być dostarczone do Wydziału Rozgrywek razem ze zgłoszeniem drużyny, lub też w późniejszym czasie, ale nie później niż 7 dni przed turniejem.

Każdy zawodnik musi posiadać konto na platformie play.fiba3x3.com (najpóźniej na 7 dni przed turniejem).

Zmiana składu drużyny (6-osobowego) możliwa jest w terminie do 7 dni przed turniejem (w tym celu należy przesłać nowe zgłoszenie na druku nr 17b). Z podanej szóstki graczy, każda drużyna wybiera ostateczną "czwórkę", która weźmie udział w imprezie, najpóźniej w przeddzień turnieju do godziny 20:00.

8. Przepisy i zasady gry

Wszystkie mecze rozgrywane będą zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry w Koszykówkę 3x3 oraz Regulaminem Cyklu Młodzieżowych Mistrzostw Polski PZKosz 3x3.

W przypadku sytuacji spornych podczas trwania turnieju, wiążące decyzje podejmuje obecny podczas zawodów przedstawiciel Wydziału Rozgrywek ŁZKosz, bądź osoba wskazana wcześniej przez WR jako Komisarz Turnieju.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN MMP 3x3

KOMUNIKAT WR PZKosz 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY

WNIOSEK O LICENCJĘ ZAWODNIKA 3x3

 

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Platin Studio SandBus Manufaktura MAKiS Vera Sport

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi PZkosz