Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

21.09.2021

Sędziowie

Odsłon: 246

Bartłomiej Wojdak

Gremium wspiera łódzkich sędziów

Kancelaria Finansowo Ubezpieczeniowa Gremium została sponsorem Wydz. Sędziowskiego ŁZKosz. W ramach współpracy łódzcy arbitrzy otrzymali nowe koszulki meczowe.

Grupa Gremium jest połączeniem doświadczenia i wiedzy osób, które działają w branży finansowej od wielu lat. Każdą sprawę traktuje z najwyższą starannością. Poprzez analizę sytuacji finansowej Klientów, pomaga w wyborze najlepszego rozwiązania, które spełni wymagania Klientów. Celem działalności jest pomoc w finansowaniu nieruchomości, środków trwałych oraz w doborze ubezpieczeń. Pozyskuje dla klientów szybkie formy finansowania takie jak kredyt gotówkowy oraz produkty kredytowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz małych i średnich firm.

Misją firmy jest dostarczanie Klientom najlepszych rozwiązań finansowych oraz zabezpieczeniu ubezpieczeniowym w przypadku wszelkiego rodzaju szkód. Tak określona misja znajduje swoje umotywowanie w kompetencjach, jakimi dysponują eksperci grupy Gremium. Wizją Gremium jest zbudowanie długotrwałych relacji biznesowych z Klientami opartych na zaufaniu oraz profesjonalnym podejściu do oferowanych usług pozwalających zbudować bezpieczeństwo finansowe i ubezpieczeniowe naszym kontrahentom.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia domu i mieszkania
Ubezpieczenie domu i mieszkania, pozwoli uniknąć niespodziewanych wydatków w razie wystąpienia szkód domowych. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę wówczas, gdy wystąpi szkoda wskutek m.in. pożaru, huraganu, kradzieży lub zalania. Zakres ubezpieczenia może chronić również mienie w budowie, dom letniskowy oraz sprzęt elektroniczny. Bezpłatny dostęp do Home Assistance – pomocy specjalistów (np. hydraulika, szklarza, elektryka) w nagłych sytuacjach.

Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenie OC z darmową Bezpośrednią Likwidacją Szkód, ubezpieczenie AC, które chroni Twój samochód od wszystkich ryzyk, Assistance dostępne nawet dla 15-letnich samochodów, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie szyb.

Truck Assistance
Truck Assistance to nowoczesne ubezpieczenie komunikacyjne, które zapewnia pomoc w razie wypadku, awarii, przebicia opony lub kradzieży pojazdu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 tony, naczep i przyczep o DMC do 44 ton oraz ciągnika siodłowego.

Ubezpieczenia turystyczne
Ubezpieczenie podróżne zapewnia pełne wsparcie i pomoc w trakcie wyjazdu wypoczynkowego lub podróży służbowej, zarówno za granicą i w Polsce.

Ubezpieczenie mienia
Ubezpieczenie, dzięki któremu można ubezpieczyć majątek firmy od wszystkich ryzyk. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być m.in.: obiekty budowlane, lokale, maszyny, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie prywatne pracowników.

Ochrona inwestycji
Podczas realizacji inwestycji budowlanej lub montażowej, ewentualne szkody mogą zostać spowodowane przez wiele przyczyn. Ubezpieczenie to zapewni solidną ochronę wszystkich stron kontraktu: inwestora, wykonawców, podwykonawców czy też instytucji finansujących kontrakt.

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn i sprzętu.

Gwarancje ubezpieczeniowe
Gwarancje ubezpieczeniowe to doskonały instrument dla firm, umożliwiający realizację wielu kontraktów w jednym czasie, bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych.

OC z tytułu prowadzenia działalności
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia to oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

NNW
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz fachowej pomocy specjalistów w razie wypadku.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie, zapewnią Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych. W ramach polisy ubezpieczenia na życie, oprócz wypłaty świadczeń w wyniku zgonu, możesz otrzymać m.in. świadczenie z tytułu poważnej choroby, świadczenia rodzinne oraz Assistance medyczny.

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników
Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin.

Kredyty i pożyczki hipoteczne

Kredyt hipoteczny to produkt dla osób, które potrzebują sfinansować zakup/remont/budowę nieruchomości. Najczęściej wybierany okres kredytowania to 30 lat. Liczony jest od wieku kredytobiorcy do 70, 75 lub 80 roku życia (w zależności od banku). Od początku roku 2015 za sprawą rekomendacji KNF obowiązkowy wkład własny jest na poziomie 10% ceny transakcyjnej. Oprocentowanie kredytu składa się ze stawki referencyjnej WIBOR oraz z marży ustalanej indywidualnie przez każdy bank. Bank zabezpiecza się na nieruchomości poprzez dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej na kwotę określoną w umowie kredytowej.

Na koszty kredytu hipotecznego oprócz odsetek mogą składać się:
-prowizja banku za udzielenie kredytu
-koszt opłaty za dokonanie inspekcji nieruchomości
-ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (dla kredytobiorców którzy biorą kredyt na wartość wyższą niż 80% ceny transakcyjnej)
-koszt operatu szacunkowego (rzadko)
-koszty notarialne
-koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie jest obowiązkowe i wymagane przez wszystkie banki.)
-inne ubezpieczenia, których może wymagać bank.

Pożyczki

Pożyczka hipoteczna
Jest to produkt, dla osób potrzebujących pieniędzy na dowolny cel. Pożyczki hipoteczne są niżej oprocentowane niż pożyczki gotówkowe, ponieważ bank zabezpiecza się na nieruchomości kredytobiorcy. Kredytobiorca nie ma obowiązku informowania, na jaki cel chce przeznaczyć pożyczone pieniądze.

Pożyczka gotówkowa
Pożyczka gotówkowa to produkt dla osób potrzebujących szybkich pieniędzy i niechcących dawać zabezpieczenia nieruchomości. Taki kredyt jest zazwyczaj wyżej oprocentowany i udzielany na krótszy okres niż w przypadku kredytu hipotecznego. Banki mogą wymagać zrobienia cesji z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź dokupienia ubezpieczenia od utraty pracy.

Kredyty samochodowe

Kredyt samochodowy jest formą finansowania pojazdów. Udzielany jest zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom. Maksymalny okres kredytowania jest ustalany przez każdy bank indywidualnie.

Pojazdy, które mogą być kredytowane to między innymi:
-samochody osobowe lub ciężarowe, o masie do 3,5 tony
-motocykle, pojazdy typu quad, statki
-refinansowanie kredytu samochodowego zaciągniętego w innym banku
Zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest przewłaszczenie na zabezpieczenie lub depozyt karty pojazdu. Bank może żądać również cesji praw z polisy A

Leasing

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

 

Biuro Gremium
ul. Dowborczyków 34, lok. 204-205
90-019 Łódź

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00

Arkadiusz Góra, tel.: 600 234 412, e-mail: a.gora@gremium.info.pl
Michał Chrakowiecki, tel.: 603 751 281, e-mail: m.chrakowiecki@gremium.info.pl
 

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Platin Studio SandBus Tabaco Hotel Manufaktura MAKiS Vera Sport Gremium

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi PZkosz