Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

21.08.2022

Sędziowie

Odsłon: 1297

Bartłomiej Wojdak

Стань баскетбольним тренером або суддею!

W związku z pozyskanymi środkami na rozwój kariery sportowej, która może być sposobem na aktywizację i integrację społeczną oraz samodzielność finansową Ukraińców w Woj. Łódzkim, rozpoczynamy nabór chętnych na kurs sędziowski oraz trenerski.

У зв’язку з отриманими коштами на розвиток спортивної кар’єри, яка може бути способом активізації та соціальної інтеграції, а також фінансової незалежності українців у Лодзькому воєводстві, розпочинаємо набір бажаючих брати участь у суддівстві та тренерський курс.

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy wiele osób znalazło schronienie na terenie województwa łódzkiego. Każdy z nich poszukując pracy w naszym regionie chciałby zająć się czymś chociażby zbliżonym do swojego wyuczonego zawodu lub tego, czym zajmował się zawodowo na Ukrainie. Zapewne wiele osób zajmowało się sportem, czy to w szkole będąc nauczycielami wychowania fizycznego albo w klubie będąc zawodnikami lub trenerami. Niektórzy są po prostu sympatykami sportu i chcieliby podjąć pracę, która będzie z nim związana.

Dlatego Łódzki Związek Koszykówki, dzięki programowi "Moce nadŁódzkie" ma okazję otworzyć przed takimi ludźmi ścieżkę kariery w Polsce, związaną z koszykówką. Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego pozwala sfinansować:

Kurs sędziego koszykarskiego dla 15 osób z Ukrainy (od 16 lat)

Zdobycie licencji sędziego będzie doskonałą opcją dla osób, które z różnych powodów nie mogą podjąć stałej pracy, potrzebują dodatkowego dochodu lub po prostu potrzebują dodatkowego zajęcia aby odreagować koszmary jakie pozostawili za sobą w swojej ojczyźnie. Dla młodych ludzi jest to możliwość spróbowania czegoś nowego i znalezienia „pomysłu na siebie” oraz przyjemnego kieszonkowego!

Kurs trenera koszykówki na licencje C dla 3 osób z Ukrainy (od 18 lat)

Zdobycie licencji trenera może być doskonałym sposobem na zdobycie stałej pracy w jednym z klubów koszykarskich w województwie łódzkim. Sport jest dziedziną, która bardzo łączy i integruje. Zdobycie zawodu pozwala na lepszą aklimatyzację w polskim społeczeństwie, wspomaga naukę języka polskiego i daje szansę na samodzielność finansową.

Na kursach obecny będzie tłumacz!

Jeśli więc znacie chętnych przybyszy zza wschodniej granicy, którzy w najbliższych miesiącach chcieliby wziąć bezpłatnie udział w kursach, o których informujemy powyżej, prosimy o kontakt - biuro@lzkosz.pl

Uwaga, środki przeznaczone z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

W przypadku większej liczby chętnych od ilości posiadanych miejsc, listę osób zakwalifikowanych na kurs ostatecznie ustala Zarząd ŁZKosz.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Через збройний конфлікт в Україні багато людей знайшли притулок у Лодзькому воєводстві. Кожен із них, шукаючи роботу в нашому регіоні, хотів би зайнятися чимось схожим на вивчену професію чи те, чим займався в Україні. Напевно багато людей займалися спортом, чи то в школі як вчителі фізкультури, чи то в клубі як гравці чи тренери. Деякі просто любителі спорту і хотіли б знайти пов’язану з цим роботу.

Тому Лодзька баскетбольна асоціація завдяки програмі «Moce nad Łódzkie» має можливість відкрити для таких людей кар’єрний шлях у Польщі, пов’язаний з баскетболом. Співфінансування від Лодзького воєводства дозволяє фінансувати:

Курс баскетбольного арбітра для 15 осіб з України (від 16 років)

Отримання ліцензії судді стане відмінним варіантом для людей, які з різних причин не можуть влаштуватися на постійну роботу, потребують додаткового заробітку або просто потребують додаткової роботи, щоб позбавитися від кошмарів, які залишилися позаду на батьківщині. Для молоді це можливість спробувати щось нове та знайти «ідею для себе» та приємні кишенькові гроші!

Курс тренера з баскетболу (ліцензія С) для 3 осіб з України (від 18 років)

Отримання ліцензії тренера може стати відмінним способом отримати постійну роботу в одному з баскетбольних клубів Лодзинського воєводства. Спорт – це сфера, яка дуже сильно об’єднує та об’єднує. Отримання професії дозволяє краще акліматизуватися в польському суспільстві, сприяє вивченню польської мови та дає шанс на фінансову незалежність.

Під час занять буде присутній перекладач

Отже, якщо ви знаєте нових прибульців з-за східного кордону, які хотіли б взяти участь у згаданих вище курсах безкоштовно в найближчі місяці, зв’яжіться з нами за адресою biuro@lzkosz.pl

Зазначимо, кошти, виділені з бюджету Лодзького воєводства на реалізацію завдання, можуть бути виділені лише громадянам України, зазначеним у ст. 1 пункт 1 Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Закон. вісник за 2022 р., ст. 583).

У випадку, якщо кількість заявників перевищує кількість доступних місць, список осіб, кваліфікованих для курсу, остаточно визначає Правління ŁZKosz.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Program zrealizowany będzie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego w ramach zadania "Rozwój kariery sportowej sposobem na aktywizację i integrację społeczną oraz samodzielność finansową Ukraińców w Woj. Łódzkim".

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto Manu WSRM

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi Urząd Miasta Pabianice PZkosz