Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

23.07.2019

Trenerzy

Odsłon: 2068

Bartłomiej Wojdak

We wrześniu kursy trenerskie na licencje B i C

Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi, rozpoczyna nabór na kurs dla kandydatów na trenerów koszykówki. Absolwenci kursu mogą otrzymać licencję: B i C. Kurs organizowany jest na podstawie licencji nadanej przez Polski Związek Koszykówki.

Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach w rozgrywkach prowadzonych przez PZKosz oraz WZKosze.

Licencja kat B uprawniać będzie do prowadzenia w roli pierwszego trenera lub asystenta trenera w rozgrywkach:
- 1 Ligi Kobiet,
- 1 Ligi Mężczyzn,
- 2 Ligi Mężczyzn,
- pracy w ramach pozostałych uprawnień przypisanych licencją C,
oraz w Ekstraklasie Mężczyzn i Kobiet (jeśli w klubie jest już co najmniej jeden trener z licencją A)

Licencja kat C uprawniać będzie do prowadzenia w roli pierwszego trenera, w rozgrywkach:
- 1 Ligi Kobiet,
- 2 Ligi Mężczyzn,
- rozgrywkach młodzieżowych.

Po zdanym egzaminie końcowym kursanci otrzymają CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU LICENCJA B lub C wydany przez SMS na podstawie, którego zostanie wydana legitymacja trenera licencji B lub C przez Polski Związek Koszykówki.

Wymagania dla uczestników kursu:
- minimum 18 lat,
- co najmniej średnie wykształcenie (kopia świadectwa maturalnego/ ukończenia szkoły średniej),
- dobra ogólna sprawność fizyczna i posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu techniki koszykówki,
- zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy lub lekarz sportowy z informacją o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie na trenera koszykówki),
- zaświadczenie o niekaralności,
- licencja C w przypadku starania się o licencję B,.
Osoby, które ukończyły AWF mają możliwość uczestniczenia tylko w części specjalistycznej kursu z zaliczeniem cz. ogólnej na podstawie suplementu do dyplomu.

Ilość zajęć:
- licencja C - 3 zjazdy,
- licencja B - 4 zjazdy.
Zjazdy odbywać się będą w cyklach piątek - niedziela.
Pierwszy zjazd planowany jest na piątek 6 września br. W jego trakcie ustalone zostaną terminy kolejnych zjazdów, tak by pasowały one większości uczestnikom!

Zjazdy odbywać się będą na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi przy ul. Milionowej 12.

Forma zaliczenia:
- zaliczenie z części ogólnej + egzamin z części specjalistycznej (teoria i praktyka dyscypliny sportowej),
- uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Nabór na uczestników kursu trwa do 30 sierpnia br. W momencie zgłoszenia należy przesłać e-mailem jedynie wypełniony formularz oraz potwierdzenie przelania na konto odpowiedniej kwoty. Na pierwszy zjazd należy zabrać ze sobą resztę dokumentów w wersji papierowej. Natomiast zaświadczenie o niekaralności należy dostarczyć do Polskiego Związku Koszykówki już po ukończeniu kursu, przed wydaniem stosownej licencji.

Opłaty należy wpłacić na rachunek bankowy: 53 1560 0013 2026 0001 0748 0001. W tytule przelewu należy wpisać: Kurs trenerski 2019 - Licencja B (lub C) oraz imię i nazwisko kursanta. Jest możliwość rozłożenia płatności na dwie raty.
Koszt poszczególnych poziomów kursu to:
-na licencję B 3 200 zł,
-na licencję C 2 200 zł.
W cenę kursu nie są wliczone wyżywienie i nocleg oraz wydanie legitymacji przez PZKosz.

Podanie do wzięcia udziału w kursie TUTAJ

Więcej szczegółowych informacji na oficjalnej stronie PZKosz dotyczącej systemów szkolenia i doszkalania trenerów TUTAJ

Więcej szczegółów pod numerami telefonów:
- Mirosław Trzesniewski - 602 611 816

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Platin Studio SandBus Manufaktura MAKiS Vera Sport

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi PZkosz