Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

Zadania Łódzkiego Związku Koszykówki

• Organizowanie i prowadzenie rozgrywek w ramach współzawodnictwa sportowego;
• Wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających w koszykówce;
• Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników oraz szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów, sędziów, komisarzy i działaczy sportowych, we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami
• Wspieranie działalności klubów sportowych zrzeszonych w Związku, w tym uczniowskich klubów sportowych;
• Realizowanie kierunków rozwoju koszykówki opracowanych przez Polski Związek Koszykówki;
• Opracowanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów współzawodnictwa sportowego, zgodnie z założeniami Polskiego Związku Koszykówki;
• Promowanie i popularyzowanie koszykówki we wszelkich dostępnych formach, w tym poprzez środki masowego przekazu;
• Popularyzowanie sportu jako dziedziny życia społecznego;
• Prowadzenie ewidencja wyników, statystyk i dokumentacji sportowej;
• Prowadzenie ewidencje zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i komisarzy;
• Nadawanie przewidzianych prawem licencji;
• Nadzorowanie, przestrzegania przez członków Związku, zawodników, trenerów, sędziów, komisarzy i działaczy sportowych przepisów wewnętrznych Związku;
• Nakładanie kar dyscyplinarnych – zgodnie z obowiązującymi regulacjami;
• Przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych podmiotów o nadanie odznaczeń i wyróżnień, w tym odznaczeń państwowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie propagowania koszykówki;
• Wydawanie przepisów wewnątrzzwiązkowych;
• Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową;
• Inne działania wyżej niewymienione.

Logotyp Łódzkiego Związku Koszykówki

Wersja kolorowa:
- plik PDF (20 Kb)
- plik EPS (78 Kb)
- plik CDR (31 Kb)
- plik AI (32 Kb)

Wersja monochromatyczna (czarno-biała):
- plik PDF (20 Kb)
- plik EPS (78 Kb)
- plik CDR (31 Kb)
- plik AI (19 Kb)

Każdorazowe użycie logotypu ŁZKosz wymaga akceptacji Prezesa ŁZKosz. Dlatego wszystkie projekty z wykorzystaniem logotypu prosimy przesyłać na adres: prezes@lzkosz.pl. Maksymalny rozmiar pliku to 3 MB. Dopiero po uzyskaniu zwrotnej akceptacji można użyć logotypu. W przeciwnym razie naruszone zostaną prawa autorskie ŁZKosz.

 

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Novotel Platin Studio

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski PZkosz