Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

12.06.2020

Rozgrywki

Odsłon: 1066

Piotr Ciesielski

Badania lekarskie w stanie epidemii

 Prezentujemy intepretację aktualnego stanu prawnego, dotyczącego przedłużenia ważności badań lekarskich z powodu trwającego stanu epidemii, którą otrzymaliśmy z Polskiego Związku Koszykówki.

 "Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii."

Podstawa prawna:

•art. 12a oraz art. 31m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568)

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Platin Studio SandBus Tabaco Hotel Manufaktura MAKiS Vera Sport

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi PZkosz