Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

07.12.2018

Inne

Odsłon: 899

Olga Gocek

Minimalna temperatura na hali

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Zawodów ŁZKosz, temperatura na hali podczas rozgrywania meczów nie może być niższa niż 15 stopni Celsiusza. 

Jeśli wymóg minimum 15 stopni nie będzie spełniony, sędzia główny lub komisarz mają prawo odmówić rozegrania meczu. Organizator mimo to zobowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentów sędziowskich. W przypadku podjęcia decyzji, przez Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek, o rozegraniu meczu w innym terminie, klub ponosi ponownie koszty organizacji, w tym koszty dojazdu drużyny przeciwnej i sędziowskie.

Regulamin Zawodów ŁZKosz
§ 21
3. Klub uczestniczący w rozgrywkach organizowanych przez ŁZKosz zobowiązany jest do przestrzegania regulacji określonych przez PZKosz i ŁZKosz, w szczególności:
3.1. Prawidłowego przygotowania obiektu sportowego zgodnie z przyjętymi ustaleniami oraz obowiązującymi przepisami. Hala sportowa wraz z właściwym wyposażeniem technicznym musi być przygotowana do gry i dostępna dla obu drużyn oraz sędziów i komisarza meczu na więcej niż 45 minut przed oficjalną godziną rozpoczęcia meczu. Temperatura w hali sportowej nie może wynosić mniej niż 15°C i nie więcej niż 25°C."

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Novotel Platin Studio

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski PZkosz